Voordelen en nadelen van economische groei

0
2559
Voordelen en nadelen van economische groei

Economische groei klinkt als muziek in de oren, ieder land wilt dat hun economie groeit en streeft hier ook naar. Wanneer de economie groeit gaan mensen meer uitgeven maar ook meer verdienen. In dit artikel gaan we erachter komen wat de voordelen zijn van economische groei, maar ook gaan we kijken naar de nadelen van economische groei.

Wat is economische groei?

De economie wordt gemeten door middel van het bruto nationaal product of bruto binnenlands product. Er is sprake van economische groei wanneer het verschil met het vorige meetpunt positief is. Wanneer dit verschil negatief is zal de economie als krimpend worden beschouwd.

Voordelen economische groei

Economische groei neemt veel positieve dingen met zich mee. Zie hieronder de voordelen van economische groei:

  • Koopkracht neemt toe
  • Lagere werkloosheid
  • Hogere investeringen in openbare diensten

Koopkracht neemt toe

Wanneer er sprake is van economische groei zal de koopkracht toe nemen. Door de groeiende economie worden er meer producten geproduceerd en daarom kunnen de consumenten van meer producten genieten. Ook stijgen de inkomens en het vertrouwen bij de consument. Ook dit heeft te maken met een groeiende economie

Lagere werkloosheid

Economische groei zal ook leiden tot een stijging naar de vraag naar arbeid, aangezien de bedrijven meer gaan produceren. Dit heeft als gevolg dat de werkloosheid zal dalen. Een daling in werkloosheid heeft verschillende voordelen zoals lagere overheidsuitgaven aan uitkeringen en minder sociale problemen.

Hogere investeringen in openbare diensten

Door de groeiende economie is er ook een hoger BBP en hierdoor kan de overheid ook weer meer belasting innen. Met de hogere inkomsten kan de regering investeren in openbare diensten en infrastructuur. Deze investeringen zijn weer goed voor de langetermijnprestaties van een economie.

Nadelen economische groei

Er is nu behandeld wat de voordelen zijn van economische groei. Zie hieronder de nadelen van economische groei:

  • Mogelijke inflatie
  • Inkomensongelijkheid
  • Milieukosten
  • Uitputting van natuurlijke hulpbronnen

Mogelijke inflatie

Door de groeiende economie kan er een hoge inflatie komen. Dit heeft te maken met de vraag en aanbod in producten en diensten. Door de groeiende economie zal er meer vraag zijn naar producten en diensten. Wanneer de vraag naar een producten of dienst stijgt zal ook de prijs stijgen. Zodra de vraag naar alle producten op alle markten in een land stijgt dan zorgt dit voor een stijging in het algemeen prijspeil. Met als gevolg inflatie.

Inkomensongelijkheid

De economische groei heeft vaak als nadeel dat de ongelijkheid groter wordt tussen de rijken en de armen, omdat de rijken meer kunnen profiteren van de economische groei. Dit komt doordat ze hun dividenden kunnen herinvesteren. Een overheid kan door de hogere belastingen het sociale vangnet verbeteren om zo het verschil tussen arm en rijk te verminderen.

Milieukosten

Wanneer de economie groeiend is kan het er voor zorgen dat regeringen en consumenten meer van hun inkomens zullen besteden aan de bescherming van het milieu. Zonder deze kosten zal er erg veel vervuiling zijn. De arme landen hebben dan ook vaak last van vervuiling omdat ze het zich niet kunnen veroorloven.

Uitputting van natuurlijke hulpbronnen

Door de groeiende economie stijgt de vraag en het aanbod van producten en diensten. Door het stijgende aanbod zullen de hulpbronnen zoals aardolie en edelmetalen worden uitgeput. Deze hulpbronnen zijn vaak niet opnieuw te creëren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in